คณะทำงานและครู

2-5-2015 10-04-33 PM.jpg

คเณศ ดาราก้านตง

ผู้อำนวยการ

คมสัน นาไชย

ครูและรองผู้อำนวยการ

ประยูร.jpg

ประยูร ชมจุมจัง

ครูและฝ่ายหลักสูตร

พงศธร.jpg

พงศธร พลเยี่ยม

ครูและฝ่ายกิจการนักศึกษา

วีรยา.jpg

วีรยา พลเยี่ยม

ครูและฝ่ายเอกสารการศึกษา

อัษฎาวุธ.jpg

อัษฎาวุธ หนองภักดี

ครูและผู้ช่วยผู้จัดการ

ยุทธการ.jpg

ยุทธการ จันทสอน

การเงินส่วนกลาง

2021-09-01_12-42-12.png

จุฑาดา ชุณหสุวรรณ

ครูและผู้จัดการ

img08122021_011.jpg

สมเกียรติ โสมาเกตุ

ครูอาวุโส

ภัชธณิชชา.jpg

ภัชธณิชชา โฮมแพน

ครูและฝ่ายวิชาการ

มานัส.jpg

มานัส พลเยี่ยม

ครูและฝ่ายเอกสารการศึกษา

สุภาพร.jpg

สุภาพร แวงภูลา

ครูและฝ่ายเอกสารการศึกษา

อ.ศิระ.jpg

ศิระ ไชยหม้อ

ประสานงานผู้รับใบอนุญาต

2021-08-11_10-16-59.png

เฉลิมพร วิจิตรปัญญา

บัญชีส่วนกลาง

290141.jpg

พงษ์สิทธิ์ อ่วมแย้ม

อาคารสถานที่