ติดต่อ / Contact 

วิทยาลัย:

เลขที่ 431 หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำนักงานผู้รับใบอนุญาต:

เลขที่ 5 ถนนพระรามเก้า ซอย 54 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร.093-062-0490 (ครูคมสัน)