top of page

ติดต่อ / Contact 

วิทยาลัย:

เลขที่ 431 หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

โทร.043571861 ติดต่อคุณครูได้ทุกท่าน

สอบถาม ปวส.สายพันธุ์อีสาน Line ID: prakonrat2525
bottom of page