top of page

ติดต่อ / Contact 

วิทยาลัย:

เลขที่ 431 หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร.043-571861
bottom of page