ติดต่อ Contact

ตัววิทยาลัย:

เลขที่ 431 หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. 0930620490

สำนักงานผู้รับใบอนุญาต:

เลขที่ 5 ถนนพระรามเก้า ซอย 54 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แบบฟอร์มติดต่อ Contact form

ท่านส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว เราจะตอบกลับท่านโดยเร็ว