ติดต่อ Contact

ตัววิทยาลัย:

เลขที่ 431 หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำนักงานประสานงานและบริการ:

เลขที่ 5 ถนนพระรามเก้า ซอย 54 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0949249154, 0898223264, 0895096334

เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แบบฟอร์มติดต่อ Contact form

© 2016-2020 by Inter-Asia