สมัครเรียน

 จบ ม.3 สมัคร ปวช.   

 จบ ปวช.หรือ ม.6 สมัคร ปวส.  

วิธีการสมัคร

การสมัครเรียนกับอินเตอร์เอเชีย สามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ

 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ เลขที่ 431 หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 2. สมัครผ่านระบบออนไลน์

 • คลิก "ลงทะเบียนใหม่เข้าใช้ระบบ"

 • กรอกข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในหน้าจอ

 • เสร็จแล้ว จึงคลิก "สมัครต่างๆ" หรือ "สมัครหลักสูตร"

 • เมื่อสมัครหลักสูตรแล้ว รอการตอบกลับจากทางวิทยาลัยฯ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ใบ ร.บ.

 • สมัคร ปวช. ใช้วุฒิ ม.3

 • สมัคร ปวส. ใช้วุฒิ ปวช.หรือ ม.6

 

ุคุณสมบัติผู้สมัคร
ปวช.

จบการศึกษา ม.3

ปวส.ภาคปกติ
จบการศึกษา ปวช.หรือ ม.6
ปวส.ภาคสมทบ
จบ ปวช.หรือ ม.6 และมีอายุตั้งแต่ 20 ปี

© 2016-2020 by Inter-Asia