ส่งงานมอบหมาย

วิธีการส่ง

  • หากในข้อสอบหรืองานมอบหมาย กำหนดให้ส่งเป็นไฟล์เวิร์ด ไฟล์เอ็กเซล หรือ Pdf ให้คลิกตรง "อัพโหลดไฟล์งาน" ในแบบฟอร์มด้านล่าง

  • หากในข้อสอบหรืองานมอบหมาย กำหนดให้ส่งเป็นคลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอ ให้อัพโหลดไฟล์ไปที่ YouTube หรือเซิฟเวอร์อื่น เช่น Google drive, One drive, Skydrive ก่อน แล้วจึงกรอก URL หรือลิงค์สำหรับดูไฟล์งาน ตรง "ลิงค์เปิดไฟล์" ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  • หากข้อสอบเป็นแบบปรนัย (ตัวเลือก) ให้ทำลงในข้อสอบ

  • หากเปิดแบบฟอร์มไม่ได้ ให้ส่งทางอีเมล์ที่ interasia45110@gmail.com