top of page

ชำระเงิน

โอนเงิน:

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-000-1900 

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

โอนเงินแล้ว:

ส่งสลิปให้คุณครู 

รอรับใบเสร็จ

bottom of page