ช่องทางการชำระเงิน

  1. ผ่านแบบฟอร์มด้านบน ด้วยบัตรเดบิท/เครดิต

  2. ฝ่ายการเงินวิทยาลัย

  3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวิทยาลัย

ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน

  1. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง

  2. ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้และต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเสมอ

  3. หากชำระเงินผิดพลาด ให้แจ้งฝ่ายการเงินวิทยาลัยเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือคืนเงิน

  4. กรณีชำระค่าเรียนหรือสั่งซื้อ ขอให้แจ้งหมายเลขอินวอยซ์ที่ได้รับตอนทำรายการ

  5. กรณีบริจาค โปรดแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อทางวิทยาลัยทำหนังสือขอบคุณ