บริจาค / Donate

เนื่องจากวิทยาลัยฯ อยู่ในเขตพื้นที่กำลังพัฒนา ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยยังมีฐานะยากจน แต่ขวนขวายในการเรียน หากมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ จะช่วยเหลือพวกเขาได้มาก ท่านสามารถบริจาคเงินกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

As the college is located in the developing area, a large number of students are from poor family and in need of help.  Any financial contribution would support continuity of their education.  To make donation through the college, click here

© 2016-2020 by Inter-Asia