top of page
ชีวิตเด็กอาชีวะ

90%

มีงานทำทันทีเมื่อเรียนจบ

70%

เป็นคนไม่ชอบกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป แต่มีวินัย

10%

ได้เปิดกิจการของตนเอง

เรียนอาชีวะ เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง พร้อมได้ความรู้การประกอบอาชีพ จบแล้วมีโอกาสทำงานสูง เป็นเราในแบบฉบับของเรา อาชีวะตอบโจทย์ 

bottom of page