ด่วนที่สุด รับสมัครครู

วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราเงินเดือน ตามตกลง หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อรับ/ยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย ในวันเวลาราชการ สอบถามโทร 043-571861

เส้นทางสู่สายอาชีพ
ปวช. ปวส.