ภาคสมทบ / Workers program

 หลักสูตรผู้ใหญ่ คนทำงาน 

 เรียนต่อ ปวช.ปวส. นอกเวลา 

Degree for working people

สำหรับผู้ใหญ่และคนทำงาน

เรียนนอกเวลาปกติ มีการสอนสรุป มีงานมอบหมายให้ทำ มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เหมาะกับคนทำงาน ที่มีเวลาเรียนหลังเลิกงาน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

คณาจารย์ผู้สอนจะสอนวิชาชีพให้ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน จึงเหมาะกับการเรียนไปทำงานไป

การสอบ

ผู้เรียนสามารถเลือกวันสอบได้