ภาคสมทบ / Workers program

 หลักสูตรผู้ใหญ่ คนทำงาน 

 เรียนต่อ ปวส. นอกเวลา 

Associate degree for working people

สำหรับผู้ใหญ่และคนทำงาน

เรียนนอกเวลาปกติ มีการสอนสรุป มีงานมอบหมายให้ทำ มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เหมาะอย่างมากกับคนทำงาน ที่มีเวลาเรียนช่วงเลิกงาน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

คณาจารย์ผู้สอนจะสอนวิชาชีพให้ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน จึงเหมาะกับการเรียนไปทำงานไป

อินเตอร์เอเชียมีแอพพลิเคชั่นระบบบริหารการเรียน เพียงรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ จะสามารถติดตามตารางสอนทางอินเทอร์เน็ต ส่งงานโดยการอัพโหลด ช่วยให้การเรียนสะดวกมากขึ้น เป็นการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สาขาที่เปิด

  • การบัญชี

  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับสมัครตลอดปี ค่าเรียนเพียงหน่วยกิตละ 500 บาท*

* เฉพาะผู้สมัครในขณะนี้ รับส่วนลดทุนการศึกษา 35% ทุกวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

การเรียนภาคสมทบ ปวส. ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

  • มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

  • จบการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 

  • สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น

© 2016-2020 by Inter-Asia